สุขภาพจิต

วิธีส่งเสริมสุขภาพจิต

               การบำรุงรักษาสภาพจิตใจของตนเองให้เข้มแข็งสมบูรณ์อยู่เสมอนั้นเป็นสิ่งที่ดี เพราะสุขภาพจิตจะช่วยให้เราสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งก็มีวิธีที่จะสรุปได้คร่าวๆ ดังนี้

ทำจิตใจให้สดชื่นแจ่มใส

คือ ไม่หมกมุ่นอยู่กับเรื่องไร้สาระ พยายามฝึกทำอารมณ์ให้สงบทำจิตใจให้โปร่งใส หัดมองโลกในแง่ดี ไม่ใจร้อน ฝึกทำสมาธิบ่อยๆ

ปรับปรุงตนเองให้เข้ากับคนอื่นได้

คือ การที่ไม่เห็นแก่ตัว ทำตัวให้เป็นที่รักของคนอื่น สามารถที่จะเข้ากับคนอื่นได้ไม่ใช่ว่าเอาแต่ความคิดตนเอง เอาแต่ใจตนเอง 

ฝึกรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยใจกว้าง

คือ หากเราต้องการอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข โดยไม่ต้องถึงสูญเสียความเป็นตัวเอง คือการที่ไม่เอาแต่ความคิดเห็นของตนเอง ให้โอกาสผู้อื่นได้แสดงความคิดเห็นบ้าง