ออกกำลังกาย

การดูแลสุขภาพ

                 การดูแลสุขภาพเพื่อให้ร่างกายมีความแข็งแรง คือการรับประทานอาหารที่มีประโยน์ รองลงมาก็คืออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ  ทุกคนต้องการที่จะดูแลตนเอง ให้มีสุขภาพดีอยู่เสมอ ดังนั้น การดูแลสุขภาพตนเอง เป็นกิจกรรมที่บุคคลแต่ละคนปฏิบัติ และยึดเป็นแบบแผนในการปฏิบัติ เพื่อให้มีสุขภาพดี อย่างเช่น

 

การออกกำลังกายเป็นประจำ

การออกกำลังกายเป็นประจำ

               จะทำให้เซลล์ในร่างกายของคุณทำงานปกติและ นอกจากนี้ยังทำให้สมองของคุณได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพออีกด้วยอย่างไก็ตามถ้าเรามีสุขภาพที่ดียังช่วยต่อต้านในโรคต่างๆได้ด้วย

 

การรับประทานอาหาร

การรับประทานอาหาร

                อาหารเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ถ้าอยากมีสุขภาพที่ดี ต้องรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหารร่วมกันและดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อยวันละ 8 แก้ว แค่นี้คุณก็จะมีสุขภาพที่ดีแล้ว

ทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ

 ทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ

                คือการพักผ่อนให้เพียงพอ พยายามอย่าคิดเรื่องที่จะทำให้จิตใจเราออ่อนล้าหรือรู้สึกว่าเหนื่อย หรือสิ่งนั้นทำให้เรามีจิตใจอ่อนแอ ควรที่จะทำกิจกรรมที่สามารถทำให้เราหายเครียด เช่น การฟังเพลง ดูหนัง เล่นกีฬา เป็นต้น