สุขภาพจิต

โรคซึมเศร้า

           โรคซึมเศร้า

              เป็นโรคที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนทุกวัย เหมือนกับผู้ที่เป็นโรคต่างๆก็จะเกิดการเศร้า หรือซึมเศร้าไม่ใช่เพียงแค่โรคแต่มีหลายสาเหตุที่จะทำให้คนเราเกิดโรคซึมเศร้าได้ เช่น การสูญเสีย การอย่าร้าง ผิดหวังกับความรัก ไม่ประสบผลสำเร็จ เป็นต้น

การรักษา

               การรักษาโรคซึมเศร้านั้น ก็คือวิธีการที่รักษาทางจิต การรักษาด้วยการรับประทานยาเพื่อให้อาการดีขึ้น บางคนซึมเศร้ามากๆ จากเรื่องร้ายแรงอาจไม่เป็นผลดีต่อตนเอง จนคิดจะฆ่าตัวตาย ในเวลาที่เราซึมเศร้าเราก็ควรคิดเปลี่ยนมุมมองหรือวิถีชีวิตบ้างจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้น 

                 สำหรับอาการของโรครุนแรง จนอาจมีอันตรายจากการพยายามฆ่าตัวตาย หรือผู้ป่วยไม่สามารถกินยาได้ หรือไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยา อาจให้การรักษาด้วยไฟฟ้า แต่จะใช้ในกรณีที่จำเป็นจริงๆเท่านั้น