วิธีคลายเครียด สุขภาพจิต

ปัญหาสุขภาพจิตในเด็กวัยเรียน

เด็กเริ่มโตขึ้น มีพัฒนาการต่างๆ มากขึ้น เด็กต้องปรับตัวในสังคมหลายอย่าง เช่น การไปโรงเรียน การอยู่รวมกับผู้อื่น และการทำตามความต้องการของบิดา-มารดา ปัญหาทางจิตเวชที่พบรับแทงบอลออนไลน์ในเด็กวัยนี้ มักเกี่ยวข้องกับเรื่องของอารมณ์
ความผิดปกติทางด้านอารมณ์

สำหรับเด็กเมื่อมีความวิตกกังวล จะแสดงออกในหลายลักษณะดังต่อไปนี้

1. ความวิตกกังวลผิดปกติ

2. วิตกกังวลในการแยกจาก

3. กลัวอย่างผิดปกติ

4. แสดงถึงการเจ็บป่วยทางกาย

5. อารมณ์เศร้า

6. การปฏิเสธการไปโรงเรียน

1. ความวิตกกังวลผิดปกติ ความวิตกกังวลผิดปกติในเด็กกลุ่มนี้ แสดงออกของความกลัว ความไม่มั่นใจ ไม่กล้า ไม่เป็นตัวของตัวเองติดบิดา-มารดามากกว่าปกติ ในเวลากลางคืนมักมีปัญหาเรื่องฝันร้าย ในเวลากลางวันมักไม่มีสมาธิร่วมกับแสดงอาการเจ็บป่วยทางร่างกาย เช่น ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง พบว่าเด็กบางคนแสดงออกของอาการกลัวอย่างไม่มีเหตุผล โดยกระตุ้นให้เด็กได้พูดถึงความวิตกกังวล และบิดา-มารดารับฟัง พร้อมให้ความมั่นใจกับเด็ก

2. วิตกกังวลในการแยกจาก เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อเด็กต้องแยกจากผู้เลี้ยงดู เช่น มารดา เด็กแสดงความวิตกกังวลหรือแสดงให้เห็นว่าขาดมารดาไม่ได้ ซึ่งอาจเป็นเพราะเด็กคิดว่าการแยกจากมารดานั้นเป็นการแยกจริงๆ โดยมารดาจะได้รับอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย เช่น เด็กป่วยจนต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล ทำให้เด็กหวาดกลัวมาก ถ้าเด็กกังวลกับการแยกจากมากอาจทำให้เด็กไม่ยอมไปโรงเรียน

3. กลัวอย่างผิดปกติ เด็กที่มีอาการกลัวอย่างไร้เหตุผลเป็นสิ่งที่พบได้ เช่น กลัวสัตว์หรือแมลงบางชนิด กลัวความมืดหรือกลัวความตายบางคนแปลกหน้าเมื่อต้องเผชิญกับคนมากๆ เด็กอาจนิ่งเงียบ อารมณ์เสียหงุดหงิด หรือไม่สามารถเข้ากับคนอื่นได้ ซึ่งส่วนมากมีสาเหตุมาจากวิธีการอบรมเลี้ยงดู และประสบการณ์ที่ได้รับ ฉะนั้นถ้าบิดา-มารดาเข้าใจเด็ก คอยเป็นกำลังให้กับเด็ก ความกลัวต่างๆ เหล่านี้มักจะลดลงและหายไปเมื่อเด็กโตขึ้น ในกรณีที่เด็กไม่ดีขึ้น ควรมาปรึกษาจิตแพทย์

4. แสดงพฤติกรรมเจ็บป่วยทางกาย เด็กบางคนบอกว่าตนเองมีอาการเจ็บป่วยทางกายหลายอย่างที่ไม่สามารถตรวจพบสาเหตุได้ชัดเจน เช่น ปวดท้อง ปวดศีรษะ ปวดเแขน-ขา หรืออาการอื่นๆ ส่วนมากเป็นอาการปวดท้อง ซึ่งอาการต่างๆ ที่เกิดขึ้นนี้พบว่ามีความสัมพันธ์กับความเครียด และความวิตกกังวลของเด็ก อาการเหล่านี้เป็นอาการปวดก็จริงแต่มีสาเหตุมาจากจิตใจ จึงควรวิเคราะห์หาสาเหตุและช่วยลดความตึงเครียดและความวิตกกังวลที่เกิดขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องใช้ยาแก้ปวดร่วมกับการพยายามหากิจกรรมอื่นให้เด็กทำ เพื่อหันเหความสนใจและเปิดโอกาสให้เด็กได้ระบายความวิตกกังวล

5. อารมณ์เศร้า อารมณ์เศร้าในเด็กมักเกิดจากองค์ประกอบภายนอกชัดเจน เช่น เด็กเจ็บป่วยรุนแรง สูญเสียบุคคลใกล้ชิดหรือมีการทะเลาะ ความขัดแย้งระหว่างบิดา-มารดา อาการแสดงของอารมณ์เศร้าในเด็กไม่ชัดเจนเหมือนผู้ใหญ่ เด็กจะแสดงออกมาทางการกิน การนอน เช่น ไม่กินอาหารหรือกินน้อยลง ไม่ยอมนอนตามปกติ นอกจากนี้ยังแสดงออกของอารมณ์ไม่สนุกสนาน ไม่สนใจของเล่นหรือกิจกรรมที่เคยชอบ มีท่าทีเมินเฉยเหมือนหมดหวัง การช่วยเหลือส่วนมากให้การประคับประคองความรักจากบิดา-มารดา มากกว่าการใช้ยาแก้อารมณ์เศร้า

6. ปฏิเสธการไปโรงเรียน การไม่ยอมไปโรงเรียนของเด็กอาจเกิดอย่างกะทันหัน หรือเกิดอย่างช้าๆ เป็นเวลานาน สาเหตุการไม่ยอมไปโรงเรียน หรือเป็นเพราะเมื่อเด็กมาโรงเรียนแล้วถูกเพื่อนแกล้งจึงกลัวเพื่อน ในบางกรณีเกิดจากปัญหาในครอบครัว เช่น ความไม่สงบสุขในครอบครัว