เกี่ยวกับ

การที่เราทำงานหนักๆ หรือมีปัญหารุมเร้าเยอะๆอาจทำให้เราเกิดความเครียด คนเราเวลาเครียดบ่อยๆเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อสุขภาพจิตใจ เราจึงมีวิธีการและเทคนิคที่จะทำให้เราหายเครียดและกิจกรรมนันทนาการที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสามารถนำไปใช้ประโยน์กับผู้อื่นได้ สุขภาพร่างกายนั้นก็เป็นสิ่งที่คนเราต้องดูแลรักษาให้มีสุขภาพที่แข็งแรง รวมทั้งการทานอาหารที่มีประโยน์ต่อร่างกาย